El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: RIBERA ALTA
Extensió (km2): 111.00
Núclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: 36.00 (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nre. de dones: 21519
Nre. d'hòmens: 20845
Xifra de població: 45120
Nre. de llars: 20845
Densitat de població: 394.00 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 109 3051.00 m2
Supermercats 6 7457.00 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 137 8932.00 m2
Llar 80 9190.00 m2
Resta no alimentació 212 10204.00m2
Comerç mixte i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats 1 10904.00 m2
Magatzems populars m2
Altre comerç mixte m2
Centres Comercials
Centres Comercials m2
Indicador de dotació comercial:
12.00 (nre. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nre. de IAE: 3101
Nre. de IAE comercials: 2861
Nre. de mercats: 2
Mercat municipal:
Nre. mercats no sedentaris: 0
Mercats no sedentaris:
Dotació d'aparcaments:
Superfície peatonal: m2

© 2021 - Ajuntament d'Alzira - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball