L' agència AFIC >> Qué és

QUÈ ÉS L’AGÈNCIA AFIC?

L’Ajuntament d’Alzira des del 4 de maig del 2001 esta adscrit a la XARXA AFIC (Agències per al Foment de la Innovació Comercial), en virtut del Conveni de Col•laboració subscrit entre la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació i l’Ajuntament d’Alzira.

L’Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) d’Alzira és un instrument al servici del ciutadà i del xicotet comerç dedicat a assessorar i oferir suport tècnic i informació especialitzada en matèria de comerç.

 

El nostre objectiu com AFIC és impulsar el procés de modernització i ordenació del comerç local, adequant l’oferta comercial municipal a les exigències del mercat, a través dels mitjans tècnics necessaris facilitats per la XARXA AFIC.

L’oficina AFIC d’Alzira, va obtindre el 13 de desembre del 2004 la Certificació UNE-EN-ISO 9001:00, per la qual es garantix la normalització dels procediments duts a terme des d’esta Agència. Esta certificació ha sigut renovada periòdicament cada any, demostrant així la continuïtat i millora en la prestació de servicis de l’àrea de comerç.

Les actuacions i els servicis que des de l’Agència de Foment d’Iniciatives Comercials es desenvolupen comprenen els aspectes següents:

• Acostar l’actuació administrativa comercial als seus usuaris, coordinant les relacions entre els comerciants i les Administracions Autonòmica i Local.
• Informar, assessorar i formar els comerciants i nous emprenedors de la localitat, en aspectes relacionats amb el comerç, així com l’accés a subvencions i ajudes relacionades amb el sector.
• Dinamitzar el comerç local a través de campanyes d’animació, promoció i publicitat.
• Aconseguir una ordenació comercial eficient i competitiva dins del territori municipal.
• Potenciar els centres comercials tradicionals.
• Participar en els estudis sobre la situació del comerç local.

Si estas interessat/da que el teu establiment aparega en la web de l’AFIC Alzira, com una forma de donar a conéixer la teua botiga, ompli la fitxa d’inscripció i fes-la arribar a l’AFIC presencialment o través del correu electrònic adl@idea-alzira.com

FITXA ALTA COMERÇ
 

© 2021 - Ajuntament d'Alzira - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball